matchup

Vad kan Matchup göra för dig?

Använd Matchup för att söka efter vilka ord eller fraser som helst i olika datakällor (såsom PDF, Microsoft Word och databaser med flera).

Du kan dessutom nyttja Matchup till att identifiera och hantera persondata (namn, personnummer, kreditkortsnummer, bankkontonummer och så vidare) och på det sättet se till att GDPR efterlevs och försäkra dig om att ditt företag följer GDPR-lagstiftningen.

Vid nedladdning så finns endast stöd för PDF-, word- och txt-filer. Stöd för fler filtyper kan läggas till kostnadsfritt vid förfrågan.

Vem kan ha nytta av att använda Matchup?

Du kan i ditt företag använda Matchup för att titta i dokument, filer eller databaser och hitta alla ord eller fraser som kan vara av intresse. Du kan alltså använda Matchup för att bland annat säkra upp din regelefterlevnad vad gäller GDPR-lagstiftningen. Du kan lätt hitta lagrade persondata i olika datakällor.

Hur fungerar det?

  1. Installera programmet.
  2. Starta Matchup.
  3. Välj datakällor att söka i (filer, kataloger, databaser med flera).
  4. Hantera sökresultatet.